Hizmetler

Anketör ve Anket HizmetleriAnket ve tüm veri çalışmalarında organizasyonun genel başarısı kadar saha ve telefonda anket yapan personellerin çalışmaya kattığı enerji verimi doğrudan etkilemektedir.

Bu kapsamda alanında uzmanlaşmış özel anketör ve veri toplama ekibimizi projeniz için tahsis edebilir, çalışmanın toplam maliyetlerinde verimi doğru kullanarak ciddi düşüşler sağlayabiliriz.