Hizmetler

Bordrolama Hizmeti

BU Ajans Yasal İşveren sıfatı ile İş Kanunu ve çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak dış kaynak kullanımında, 4857 sayılı İş Kanununa göre bordrolama hizmeti vermektedir. 

Bu hizmetle şirketlerin sabit maliyetleri düşmekle birlikte rekabet avantajı da sağlamaktadır. BU Ajans Bordro ve özlük konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile sizlere hizmet vermektedir.